Voor profijt en genoegen

De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe

Uitgeverij Matrijs i.s.m. de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum. Utrecht 2008.
ISBN 978 90 5345 359 9
432 pp., ruim 300 illustraties; fotografie Inge Diepen
€ 49,95, verkrijgbaar in de boekhandel en bij www.matrijs.com

Dit boek biedt een boeiend en uitvoerig overzicht van meer dan tweeduizend jaar bos- en landschapshistorie van de Zuidwest-Veluwe. De ontwikkeling van de bosbouw en het beheer van het bos vormt de hoofdlijn, tegen de achtergronf van de sociale, economische en juridische ontwikkelingen, ook op Gelderse en landelijke schaal. Dit boek is gericht op de grote lezerskring van geïnteresseerden in bossen, bosbouw en natuur, landschap en (streek-) geschiedenis. Er is in dit werk gebruik gemaakt van nooit eerder gepubliceerde kaarten en van een schat aan kunstwerken die schilders en tekenaars al vanaf de zeventiende eeuw in dit mooie gebied hebben gemaakt.Inhoud

  1. Van landijs tot landbouw: het landschap en de prehistorie
  2. De heggen van heren, geestelijken en boeren: bezit, beheer en gebruik van het bos in de middeleeuwen
  3. De bosmeester en zijn heren: bestuur en beheer van de Oosterbeekse Heggen en de Moft (1543-1795)
  4. Van spitwerk tot houtverkoping: bosbouw en bosexploitatie door de Gelderse Rekenkamer
  5. Bossen voor gebruik en genoegen: landgoederen en bezit van geestelijke instellingen
  6. Boeren en jagers: over plaggen, weide en jacht
  7. Een woelige periode: bosbeheer en bosbouw inde Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
  8. Een tijd van verandering: van domeinbos naar landgoed
  9. Van productiebos naar natuur: natuur- en landschapsbescherming in de twintigste eeuw  

Maak een gratis website.