Een verrukkelijk gezigt

Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen

"Een verrukkelijk gezigt". Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen. 208 pp., full colour, € 34,95. Zie de website van uitgeverij Matrijs: www.matrijs.com

Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de buurtschap de Meerwijk ten zuiden van Nijmegen.
Na inleidende hoofdstukken over het ontstaan van het landschap, de prehistorie en de middeleeuwen wordt de ontginning van omstreeks 1650 beschreven. Welgestelde Nijmeegse families stichtten hier toen boerderijen en kleine buitenplaatsen op in erfpacht genomen grond. Het gebied lag in het provinciale domeinbos Nederrijkswald (zie mijn
" Een notabel domein", 2003). Door verkoop en vererving kwamen hier in de achttiende en negentiende eeuw ook steeds meer bezitters van buiten Nijmegen, ook uit de Hollandse steden, in bezit van een buitenplaats of hoeve. Zij genoten hier als renteniers van de rust en het schilderachtige landschap. Ook de landbouw, de bosbouw en de positie van de (meestal arme) boeren en arbeiders worden belicht. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de Meerwijk in trek bij toeristen en dagrecreanten; door de verbeterde verkeersverbindingen ook steeds van verder weg. 's Zomers genoot men hier van de bossen, 's winters schaatste men op het meertje van het landgoed de Watermeerwijk.   

Maak een gratis website.